Husets historie kort fortalt

Den 8. august 1850 mødtes en gruppe håndværkere og en sangforening for at beslutte at Horsens skulle have en Håndværkerforening.

Ved generalforsamlingen i januar 1851 var der mere end 50 medlemmer og som det fremgår af protokollen kom Sten 'trykker' Schur ind i bestyrelsen, som foreningens første sekretær.
Foreningen blev ved med at vokse og på et møde den 19 oktober 1852 beslutter man så at opføre sit eget hus.
I efteråret 1853 stod foreningens første hus færdig og blev indviet den 20 november samme år.
Selvom dette nye hus, var et stort hus efter datidens forhold, blev det hurtigt for trangt.

content/historie-1.jpg

I 1883 var medlemstallet steget til hele 800 personer og man begyndte at tænke på at bygge en sidefløj til hovedbygningen.

På en generalforsamling den 5. november 1883 bestemte man i stedet for at lave en tilbygning, så ville man opføre et helt nyt hus.

Grundstenen blev lagt den 29. april 1884, og man håbede på at kunne indvie huset inden jul. Så hurtigt gik det dog ikke og først den 27. februar 1885 fandt den højtidelige indvielse sted.
Med bygningen af det nye hus kunne man også få plads til et lille bibliotek, hvor dagens aviser, tidsskrifter, bøger og tegninger var fremlagt, så man kunne følge med hvad der var oppe i tiden.
Der var også plads til et dameværelse, hvor mestrenes koner kunne mødes og drikke kaffe og te. Herrerne mødtes også i det stedlige herreværelse til hygge og faglige møder.

Bygningen indeholder også en stor sal hvor man kan holde fester og større møder. Dengang var den store sal beregnet til 700-800 personer. I dag må der kun være 400 personer. Det skyldes ikke at salen er blevet mindre, men at der i dag er strengere krav til brandsikkerheden.

Bygningen som var anslået til at skulle koste 80.000kr. at opføre kom imidlertid til at koste 117.878kr og det var inkl. tilkøb af nabobygningen som var nødvendig for at udvidelsen kunne finde sted.
Da huset var færdigt kunne man i en københavnsk avis læse:
”I Horsens er opført en ny smuk Håndværkerforening, hvis lige ikke findes udenfor Kjøbenhavn”
I 1918 var der igen pladsproblemer og man købte på ny en naboejendom for at få plads til et nyt bibliotek samt en læsestue.

content/historie-2.jpg

Det er her vi nu har vores fine Laugsstue med tilstødende mødelokaler som flittigt bliver benyttet af både håndværkere og af Håndværker og Industriforeningens Sangkor.
Med til Håndværkerforeningens festlige bygning hørte også en stor dejlig have. Ved den nordlige ende var indgangen til haven.

I haven var der store træer, plæner, mange blomster en lille sø med svaner, friluftsteater og en musiktribune.
Sommeren igennem var der hver uge 2 aftner med koncert, foruden søndag eftermiddag, hvor man indtog sin kaffe ved de hyggelige borde foran musiktribunen.
Hvor er den gamle have dog blevet af. Jo der er såmænd parkeringsplads til alle vore automobiler når vi mødes i Håndværkerforeningen.

I lokalsamfundet Horsens har det været tradition for, at Håndværkerforeningen var det naturlige samlingspunkt, når mærkedage skulle markeres i omegnens virksomheder eller blandt nære venner og familie, hvis Håndværkerforeningen da ellers sørger for at leve op til gæsternes forventninger – og så i øvrigt tilstræber at gøre det hele lidt bedre, end de forventer det! Det gør vi i Håndværkerforeningen.
Dette var husets historie kort fortalt.

bubble